Åpen kirke

Åpen kirke er betegnelsen på hverdagsgudstjenesten i Heimdal kirke hver tirsdag formiddag kl 10.45.

Gudstjenesten begynner med orgelmusikk ved organisten og fortsetter med en liturgisk andakt. Kl 11.30 er det samling i kirkesokkelen med kaffe og mat og god tid til å prate og synge sammen. Annenhver gang har vi med en gjest og en gang i måneden er det utlodning. Hjertelig velkommen til fellesskap. Program ligger som en lenke under.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000