Samtale / sjelesorg

Trenger du noen å snakke med? Det kan være små og store ting vi mennesker trenger å dele med noen, og det kan være godt å ha en som ikke er familie/ venn. En som har taushetsplikt og utdanning innen samtale/sjelesorg.

Sjelesorg er å samtale om alle livets sider og du kan møte for samtale uansett tro og livssituasjon. Sjelesørgeren har en kristen tro, men bringer ikke Gud og tema tro inn i samtalen uten at du selv ønsker det.

Ved Heimdal menighetskontor har vi et eget samtalerom utenfor kontorlandskapet. Det gjør det mulig for deg å komme og gå anonymt hvis dette er et ønske. Samtale er en viktig del av jobben for prest og diakon, det å følge mennesker i korte eller lengre perioder av livet. Sjelesorg er ikke terapi, men det å prate med noen kan ha en terapeutisk effekt. Ta kontakt med prest eller diakon om du ønsker samtale.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000