Gudstjeneste

Gudstjenesten kl 11.00 på søndager er pulsslaget i menigheten. Her møtes store og små for å være sammen med Gud og hverandre. I gudstjenesten får vi komme fram for Gud med våre liv gjennom bønner og salmer, og Gud møter oss gjennom dåp, nattverd og Bibelens ord. En gang i måneden er det familiegudstjeneste, men hele familien er velkommen hver eneste søndag. Nesten hver gang er det kirkekaffe i sokkelen. Se "kalender" for å se programmet for kommende søndager.