Menighetens årsmøte 1. mars kl. 19

På menighetens årsmøte oppsummerer vi året som har gått og ser framover sammen. Dette er stedet å møte fram og si hva du tenker om menighetslivet vårt.

De faste sakene på årsmøtet er årsmelding om aktivitetene, regnskap over økonomien og en samtale om tida som kommer. I år har vi med oss sokneprest Kjartan for første gang. Enda en sjanse til å ta han med inn i samtalen om hva vi sammen tenker om menighetslivet.

Kontaktinformasjon for Hoeggen menighet

Besøks- og leveringsadresse

for kirka og kirkekontoret:

Nordre Risvolltun 2

7036 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Hoeggen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 081

Telefon (sentralbord for kirka i Trondheim):

994 36 000

mandag-fredag 8.30-14.30

unntatt tirsdag 8.30-13.30