Velkommen til Kjartan Bergslid som ny sokneprest

1. februar begynner Kjartan Bergslid som ny sokneprest i Hoeggen. Vi ønsker ham hjertelig velkommen og gleder oss til den høytidelige innsettelsen i gudstjensten 4. februar.

Kjartan Bergslid er opprinnelig fra Trondheim, men kommer nå til Hoeggen fra Levanger. Der har han vært en godt likt sokneprest, og har blant annet jobbet for å gjøre det lettere å være pilegrim, og finne nye måter å søke Gud på. 

Vi tar i mot han i høymessen 4. februar, sammen med prost i Strinda, Nils Åge Aune. Vi håper du og mange andre vil være med og møte Kjartan og høre han preke i Hoeggen for første gang.

Kontaktinformasjon for Hoeggen menighet

Besøks- og leveringsadresse

for kirka og kirkekontoret:

Nordre Risvolltun 2

7036 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Hoeggen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 081

Telefon (sentralbord for kirka i Trondheim):

994 36 000

mandag-fredag 8.30-14.30

unntatt tirsdag 8.30-13.30