Gudstjenestelivet i Hoeggen

Gudstjeneste "er" søndag kl. 11. Nesten bestandig nattverd. Ofte korsang. Alltid kirkekaffe. Dette skal være pulsslaget og kilden i menigheten, hvor man både kan kjenne seg oppreist i møte med Gud og med hverandre.

Velkommen på gudstjeneste hver søndag

Det er gudstjeneste i Hoeggen kirke hver søndag og alle høytidsdager (nesten) kl. 11. Mange finner veien hit, både gamle og unge. Vi prøver å inkludere både store og små, og omtrent en gang i måneden er det gudstjeneste spesielt for alle aldre (familiemesse). Og etter gudstjenesten er det kirkekaffe som gjør at du kan bli litt kjent eller slå av en prat.

Les mer

Barn og unge i gudstjenesten

Barn og unge er alltid velkommen på gudstjenestene. Barna hører like så mye til i gudstjenesten som de voksne, og selv om barn og unge og voksne ikke alltid er i fokus samtidig, jobber vi for at alle skal føle seg inkludert.

Les mer