Kirkemiddag og mini- og barnegospel

Praktisk informasjon

Fra:16.10.2019 - kl.16.30

Til:16.10.2019 - kl.19.00

Sted:Kirketorget i Hoeggen, Kjøkken på kirketorget i Hoeggen

Arrangør: