Velkommen til fellesskapet i Hoeggen kirke

Menigheten i Hoeggen vil være et stort og åpent fellesskap. Her finnes folk som hører til fordi de er døpt. Her finnes folk som er med på aktiviteter, som av og til stikker innom kirka. Og sammen møtes alltid noen av oss for å feire gudstjenesten og det viktigste: At Gud møter oss i våre liv, her på Hoeggen.

Du er viktig i fellesskapet

Det myldrer i Hoeggen menighet fordi mange hender er med og tar i. Kirka ble bygd med stort lokalt engasjement, og dette engasjementet lever ennå og skaper fellesskap og glede blant mange. Frivillige driver mye av arbeidet for barn og unge, er sentrale i gudstjenesten, og bidrar både til å holde kirkebygget i stand og å være kirkas omsorgsfulle hender blant dem som trenger hjel...

Les mer

Hvem gjør hva?

Arbeidet i menigheten drives av frivillige og ansatte sammen. Noen er engasjert regelmessig, andre er med og trør til en gang i blant. Alle er viktige. Vil du og bli med som frivillig?

Les mer

Kirka på Hoeggen

I 1997 ble kirka innviet. Oppe på haugen, med utsikt utover byen, og med utsikt oppover mot Gud. Ei kirke med takhøyde og med perspektiv.

Les mer

Hvordan blir jeg med i menigheten?

Det viktigste kriteriet for å være med i menigheten er at du er døpt. Alle døpte er også velkommen til å være med å engasjere seg i menighetsfellesskapet, eller til å komme på noen av aktivitetene vi har her. Men er du ikke døpt, er du også hjertelig velkommen til å være med i fellesskapet, men les gjerne mer om dåp her på nettsidene eller snakk med oss.

Les mer