Vil du gi en gave eller bli fast giver?

Mange støtter menigheten fra tid til annen - i offer i kirka eller med enkeltstående gaver. Noen andre velger å bli faste givere. Til sammen gjør støtten at vi for eksempel kan drive ungdomsklubb, hjelpe folk nød, og gi ekstra gaver til de nydøpte. Menighetsrådet arbeider for å få flere til å bidra regelmessig til menighetsarbeidet.

Gi en gave til menigheten

Vil du gi en gave til menighetsarbeidet?

  • Du kan sette inn penger på bankkontoen vår, 8601.85.85555, og merke betalingen med "gave".
  • Du kan også ta med kontanter på gudstjenesten og legge noe ekstra i offerposen neste gang det er offer til "menighetens arbeid".
  • Du kan også vippse til 75822, "Hoeggen sokn".

Fast giver

Det er alltid lettere å planlegge framover, når man vet det er noen som er faste givere. Har du mulighet, er vi veldig takknemlige for månedlig beløp. Da er det praktisk å registrere seg som fast giver. Ta gjerne kontakt med menighetsforvalter på epost om du kunne være interessert i å bli fast giver.

Kontaktinformasjon for Hoeggen menighet

Besøks- og leveringsadresse

for kirka og kirkekontoret:

Nordre Risvolltun 2

7036 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Hoeggen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 081

Telefon (sentralbord for kirka i Trondheim):

994 36 000

mandag-fredag 8.30-14.30

unntatt tirsdag 8.30-13.30