Babysang

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:

Arrangør:Trosopplæring i Ilen

Velkommen til babysang i Menighetssalen i Ilevollen 15 (Hjorten) hver ONSDAG kl.11.00 Her settes ingen krav til sangprestasjoner, kom med den stemmen du har! Vi ønsker at dette skal bli en sanselig og fin opplevelse for deg og barnet ditt. đź’• Etter sangstunden ønsker vi velkommen til en enkel lunsj, som du betaler kr. 20 for. Babysang er gratis for alle. Velkommen!