Konfirmasjon 2016/17 - Elektronisk påmelding er nå åpnet

Gå inn på menypunktet KONFIRMASJON øverst på siden og rull nedover på siden til du kommer til knappen for din registrering.

Kontaktinformasjon for Ilen menighet

Åpningstider for Ilen menighetskontor:

Tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00-14.30

 

Telefon: 994 36 000

Epost: post.ilen.trondheim@kirken.no

Postadresse: Ilen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,

Postboks 2300 Sluppen,

7004 Trondheim

Org.nr. 976 998 138

Kontonummer: 1503 81 70411

Besøksadresse: Ilevollen 15,

7018 Trondheim