Konsert med Erik Fräki og Marita Røstad

Konsert med Erik Fräki og Marita Røstad i Ilen kirke fredag 17. mars kl. 19.30.

En lek i fri-improvisasjon med sang/piano og trommer.

Velkommen til en annerledes kirkekonsert!

Konserten holdes i kirkestua, i kirkens underetasje, da kirken er for tiden under oppussing. Inngang ved Erling Skakkesgate, ned trappene.

Kontaktinformasjon for Ilen menighet

Åpningstider for Ilen menighetskontor:

Tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00-14.30

 

Telefon: 994 36 000

Epost: post.ilen.trondheim@kirken.no

Post- og fakturaadresse:

Ilen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,

Postboks 2300 Torgarden,

7004 Trondheim

Org.nr. 976 998 138

Kontonummer: 1503 81 70411 (Ilen menighet)

Kontonummer: 1503 83 27213 (Gave til Ilen menighetsblad)

Besøks- og leveringsadresse: Ilevollen 15,

7018 Trondheim