Oppussing av Ilen kirke

Oppussingsarbeidet av kirkerommet i Ilen kirke er nå i gang. Det er tidligst ferdig i mars 2017. Dette medfører at vi stenger for ekstern utleie av kirka i denne perioden, med unntak av de som pr. 28. april 2016 allerede har bestilt og/eller signert kontrakt ved leie av Ilen kirke til konserter, vielser og andre arrangement. Vi ser frem til å tilby alle våre brukere og eksterne leietakere en nyoppusset kirke i 2017.

Fotograf: Mikaela Vettenranta Rønstad

Kontaktinformasjon for Ilen menighet

Åpningstider for Ilen menighetskontor:

Tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00-14.30

 

Telefon: 994 36 000

Epost: post.ilen.trondheim@kirken.no

Post- og fakturaadresse:

Ilen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,

Postboks 2300 Torgarden,

7004 Trondheim

Org.nr. 976 998 138

Kontonummer: 1503 81 70411 (Ilen menighet)

Kontonummer: 1503 83 27213 (Gave til Ilen menighetsblad)

Besøks- og leveringsadresse: Ilevollen 15,

7018 Trondheim