Sommerlukking for menighetskontoret

Ilen menighetskontor vil være ubetjent i sommer. Ved spørsmål om dåp, vigsel, konfirmasjon og annet, ring Servicekontoret tlf. 994 36 000. Kapellan Lars Sperre kan nås på telefon 908 61 184. Kantor David Scott Hamnes kan nås på telefon 913 30 608. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Kontaktinformasjon for Ilen menighet

Åpningstider for Ilen menighetskontor:

Tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00-14.30

 

Telefon: 994 36 000

Epost: post.ilen.trondheim@kirken.no

Post- og fakturaadresse:

Ilen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,

Postboks 2300 Torgarden,

7004 Trondheim

Org.nr. 976 998 138

Kontonummer: 1503 81 70411 (Ilen menighet)

Kontonummer: 1503 83 27213 (Gave til Ilen menighetsblad)

Besøks- og leveringsadresse: Ilevollen 15,

7018 Trondheim