Førsteklasses!

Å begynne i første klasse er en stor opplevelse for både barnet og familien! Vi vil invitere alle 1. klassingene i menigheten til et eget opplegg og en gudstjeneste, hvor vi markerer at de har begynt på skolen.

Søndag 6. september 2015 var det familiegudstjeneste, der førsteklassingene fikk en gave fra menigheten, og vi tente lys for hver enkelt. Det var mange mennesker på gudstjenesten, med fem dåpsbarn og sang av Byåsen familiekor. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i etterkant, og tror dette var en fin opplevelse å få med seg.

Det planlagte ettermiddagsopplegget ble dessverre avlyst, men vi kommer sterkere tilbake, og satser på en ny samling på nyåret! Førsteklassingene som var på gudstjenesten fikk utdelt boka Tre i et tre, og oppfølgeren Skatten i Liljedal ligger allerede og venter!

Kontaktinformasjon for Ilen menighet

Åpningstider for Ilen menighetskontor:

Tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00-14.30

 

Telefon: 994 36 000

Epost: post.ilen.trondheim@kirken.no

Post- og fakturaadresse:

Ilen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,

Postboks 2300 Torgarden,

7004 Trondheim

Org.nr. 976 998 138

Kontonummer: 1503 81 70411 (Ilen menighet)

Kontonummer: 1503 83 27213 (Gave til Ilen menighetsblad)

Besøks- og leveringsadresse: Ilevollen 15,

7018 Trondheim