Hva er diakoni?

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Den norske kirke forstår seg selv som en tjenende kirke. diakonien er et kjennetegn ved kirkens samlede oppdrag. den preger fellesskapet og den enkeltes liv.

Det teologiske utgangspunktet for diakonien finnes i det oppdraget Gud har gitt kirken og som kommer til utrykk i vår samlede kristne tro.

Det er en sentral side av det kristne menneskesynet at vi som mennesker er skapt i Guds bilde til å være medmennesker. Vi er utlevert til hverandre og vi er avhengige av hverandre og alt annet som lever. Ingen kan helt og holdent leve av seg selv eller for seg selv. vi er skapt til å tjene hverandre, til å ha omsorg for hverandre. Samtidig er hele skaperverket av hengig av at menneskene tar sitt forvalteransvar på alvor. med utgangspunkt i troen på Gud har vi ansvar for verden.

Nestekjærlighet

Mennesker er gjensidig avhengig av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. nestekjærlighet i praksis handler om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Barmhjertigheten ydmyker ikke mottageren, men ivaretar den andres verdighet. Gjenkjennelsen; "det kunne vært meg", er viktig, likeså gjensidigheten.

Inkluderende fellesskap

Tradisjonelle relasjonsmønstre og fellesskapsformer er i endrin innenfor alle aldersgrupper. Ensomhet og mangel på tilhørighet rammer mange. Samtidig etableres det nye fellesskapsformer, blant annet gjennom internett. Dette gjenspeiles også i de kirkelige felleskap. Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke båndene mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er en diakonal utfordring. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og å ta i mot. De har plass til mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor.

Vern om skaperverket

Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og mennesker, havet og luften og hele det økologiske samspill. "For jorden og alt som fyller den, hører Herren til." (1. Kor.10.26). Det gjelder også vårt eget forbruk og livsstil.

Kamp for rettferdighet

Alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til mennesker som kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem. Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til globaliseringen, internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, den teknologiske utviklingen, med mer.

(Hentet fra Plan for diakoni, Den norske kirke.)

Kontaktinformasjon for Ilen menighet

Åpningstider for Ilen menighetskontor:

Tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00-14.30

 

Telefon: 994 36 000

Epost: post.ilen.trondheim@kirken.no

Post- og fakturaadresse:

Ilen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,

Postboks 2300 Torgarden,

7004 Trondheim

Org.nr. 976 998 138

Kontonummer: 1503 81 70411 (Ilen menighet)

Kontonummer: 1503 83 27213 (Gave til Ilen menighetsblad)

Besøks- og leveringsadresse: Ilevollen 15,

7018 Trondheim

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"