Barn og unge

Kolstad menighet har et variert tilbud om samlinger og aktiviteter for barn og unge fra 0 til 18 år. Vi ønsker å styrke samarbeidet med døpte barn- og unges foreldre og foresatte, gi tilhørighet og ansvar, og gi rom for unges kultur, engasjement og kreativitet.

Gjennom trosopplæringstiltak har menigheten mange tilbud til barn og ungdom.

Vi ønsker å gi dem gode opplevelser knyttet til kristen tro i praksis og la dem bli kjent med mange av Bibelens fortellinger.

Trosopplæringen har fokus på livstolkning og livsmestring, og vi vil være en kirke der barn, unge og unge familier opplever seg som en del av fellesskapet.