Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og skal legge til rette for og fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Det handler om å være tilstede hos og for mennesker som på ulike måter ønsker fellesskap og nærvær. Dette gjør vi gjennom ulike tiltak og aktiviteter. Disse knytter seg til omsorg, felleskap, internasjonal solidaritet og miljø.  Hele menigheten er med på å utføre det diakonale arbeidet.