Kveldsgudstjeneste i Ranheim

Neste  kveldsgudstjeneste i Ranheim kirke er søndag 26. november klokka seks.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i kirkestua nede. Her blir det anledningt il samtale.  I gudstjensten legges det vekt på sang, musikk og bønn. Det blir også nattverd.

Komiteen for kveldsgudstjenstene består av Wenche og Erik Dahl, Lisbeth Nygård, kantor Anita Christiansen og den presten som forretter.  26. november er det Morten Andersen som er prest

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816