Nils Åge Aune ny prost

Nils Åge Aune er vår nye prost.  Han ble innsatt søndag 3. desember i Strinda kirke.  Hans forgjenger, biskop Herborg Finnset, sto for innsettelsen.

Som et forsøk i tre år skal han lede prestetjenesten også i Byåsen og Heimdal, slik at dette utgjør et stort prosti sammen med Strinda. 

Han kommer fra tjenesten som prost i Sør-Innherad prosti.

Vi ønsker velkommen og lykke til med tjenesten! 

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816