Charlottenlund menighet støtter arbeidet i Etiopia

Vi har inngått en avtale med Det norske Misjonsselskap. forbønn og økonomisk støtte er vår måte å støtte arbeidet på.  Les om arbeidet de driver i Etiopia.

Charlottenlund menighet støtter et prosjekt med arbeid blant mao- og kmofolket i Etiopia.  Les mer i høstnummeret av Ny Blomst, årets nummer 3, se nedenfor.

Det er tre hovedpunkter som er viktig i arbeidet som Det norske misjonsselskap driver:

1. Dele troen på Jesus. 

2. Bekjempe urettferdighet.

3. Utrydde fattigdom. 

Tidsskriftet Ny Blomst er nå erstattet av nyhetsbrev og blogg. Se også under blokka Diakoni og omsorg/Menighetens misjonsprosjekt.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Postadresse:                                                                                                                           Ranheim og Charlottenlund menigheter,                                                                    Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Sluppen                                                                                                                                   7004 Trondheim

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor:                                                     .                 Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim  Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816