Pinsefest-gudstjeneste for alle

Den tradisjonelle fellesgudstjenesten for menighetene i Strinda prosti 2. pinsedag får i år en ny vri.

 5. juni klokka 17 åpner Strindheim kirke dørene for felles pinsefest. Deltakere fra hele Trondheim ønskes velkommen!

Mangfold og livsglede

Gudstjenesten står i mangfoldets og livsgledens tegn: Vi har fått med oss koret Kor Artig til gudstjenesten. Medlemmene i koret har forskjellig typer utviklingshemninger. De øver i Hoeggen kirke, mens medlemmene kommer fra hele Trondheim. Sammen med dem kommer diakon Heide Thorsen og fast musiker, kantor Oddrun Bølset, Hoeggen. Sammen med kantor Endre Lorentzen, Strindheim og et eget husband øker de bredden i det musikalske uttrykket.   

Helge Gudmundsen deltar

Som liturger møter vi diakon Sølvi Rise og sokneprest Lise Martinussen sammen med prost Herborg Finnset. Vi har også fått med oss Helge Gudmundsen, mangeårig «salmegeneral» i NRK.  Han bor i Strindheim menighet, og denne dagen vil vi ha ham med på laget for hans store engasjement for mennesker med utviklings- og funksjonshemninger.

Kirkekaffe og lek

Etter gudstjenesten fortsetter pinsefesten med kirkekaffe, og med leker ute om været er godt nok. Kanskje kan vi arrangere tautrekking menighetene imellom ? 

Velkommen til pinsefest og livsglede !

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Postadresse:                                                                                                                           Ranheim og Charlottenlund menigheter,                                                                    Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Sluppen                                                                                                                                   7004 Trondheim

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor:                                                     .                 Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim  Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816