Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Konfirmasjon 2019

Vi nærmer oss konfirmasjonstid. I mai skal menighetene ha 11 konfirmasjonsgudstjenester. Du finner en oversikt over disse nedenfor. Før påske vil konfirmantene feire Ung messe og delta i Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Vi gleder oss til innspurten på konfirmantåret og ser frem til feiringene i mai.

KONFIRMASJONSDAGER:

Charlottenlund kirke:

 Lørdag 4. mai

 • kl. 11:00 - konfirmeres Måneds 1 (mandager kl. 15.15, ledes av Knut Ove)

Søndag 5. mai

 • kl. 11:00 - konfirmeres Bare 1 (tirsdager kl. 15.15, ledes av Wiebke)
 • kl. 13:00 - konfirmeres Måneds 2 (onsdager kl. 17.30, ledes av Wiebke)

Lørdag 11. mai

 • kl. 11:00 - konfirmeres Hjerte (tirsdager kl. 17:30, ledes av Skule)
 • kl. 13:00 - konfirmeres Bare 2 (torsdager kl. 14:45, ledes av Knut Ove)

 

Ranheim kirke:  

Lørdag 4. mai

 • kl. 11:00 - konfirmeres Måneds 1 (onsdager kl. 14.45, ledes av Marie)
 • kl. 13:00 - konfirmeres Bare 1 (torsdager kl. 14:45, ledes av Knut Ove)

Lørdag 11. mai

 • kl. 13:00 - konfirmeres Måneds 2 (onsdager kl. 17:30, ledes av Torhild)
 • kl. 15:00 - konfirmeres Musikk (torsdager 17:30, ledes av Skule)

Søndag 12. mai

 • kl. 11:00 - konfirmeres Bare 3 (onsdager kl. 16.15, ledes av Torhild)

 

Konfirmantene konfirmeres sammen undervisningsgruppen sin. Konfirmasjonsgudstjenesten med mulighet for bilder etterpå tar ca. 1 1/2 time. Ranheim kirke har plass til 300 gjester, Charlottenlund 350, denne kapasiteten deles likt på antallet i gruppen, slik at alle får plass til sine gjester. Det er mellom 10 og 15 i hver gruppe.

Har dere spørsmål angående konfirmasjonsgudstjenesten ta kontakt på mail ks672@kirken.no

 

HVA ER KONFIRMASJONSTIDEN?

Året som ligger foran deg er en mulighet til å bli 
bedre kjent med Gud og kirka.Vi snakker hva det er å være mennneske.

I konfirmasjonstiden tar vi opp temaer som:

Vennskap og relasjoner
Gud, Jesus og Den hellige ånd
Solidaritet og nestekjærlighet
Sorg og glede, godt og vondt
Kjærlighet, seksualitet og samliv
Bibel og bønn
Gudstjeneste og nattverd
Selvbilde og menneskesyn
Miljø og rettferdighet

OPPSTARTSHELG
På høsten er det oppstartshelg med pilgrimsvandring 8. september  og presentasjonsgudstjeneste 9. september.

Konfirmantleir er årets største bengivenhet!
Det blir konfirmasjonsleir på Mjuklia på Berkåk for
Charlottenlund kirke 11. - 13. januar
Ranheim kirke 8. - 10. februar  

Deltakelse på konfirmantleiren er frivillig. De som ikke ønsker å delta på konfirmantleiren MÅ møte til leirdag i Ranheim menighetssenter Lørdag 9. mars (felles for begge menighetene). 

Konfirmanten skal delta på minst 10 gudstjenester i løpet av året.
En gang skal konfirmanten delta som medhjelper. I tilleg skal hver familie stille til minst en kirkekaffe. 

Alt av undervisning er obligatorisk. Ved fravær må det påregnes ekstra undervisning, gudstjeneste eller annen innsats i menigheten.  

Alle konfirmanter går sammen med en foresatt under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon en ettermiddag rett før påske.

Hvis du ikke er døpt, kan det skje i løpet av konfirmasjonstiden. 

Det blir tre foreldremøter i løpet av året.

Påmelding

NB! Vi har endret TROPS-gruppene til MÅNEDS-grupper, ta kontakt om dere ønsker å endre deres påmelding på grunn av dette. TROPS slåes sammen med uRED, de finner sammen med leder ut hvilket fokus den gruppen skal ha.

Påmelding til neste års konfirmasjon åpner 1. juni kl. 16.00 og stenger 18. juni kl 18.00. Alle gruppene har et begrenset antall plasser og fylles opp etter "først til møllaprinsippet". Dersom en gruppe ikke vises, betyr det at gruppen er full, og du må da velge et annet alternativ. Lenger nede på siden finner du mer informasjon om hva det vil si å være konfirmant i våre menigheter, og om de forskjellige tilbudene vi har. 

Påmelding til konfirmasjon i Ranheim  2019

Påmelding til konfirmasjon i Charlottenlund  2019

VALG AV GRUPPE

BAREkonfirmant er som nevnt under den vanligste formen for konfirmantundervisning. Konfirmanter i de andre gruppene må regne med å legge inn en ekstra innsats både i tid og engasjement. Endringer i gruppetilbudet kan forekomme.

Alle gruppene har et begrenset antall plasser og fylles opp etter "først til møllaprinsippet".

Charlottenlund kirke har følgende tilbud:

BAREkonfirmant 
BAREkonfirmant er den mest vanlige formen for konfirmasjonsundervisning.  Samlingene er ca. annenhver uke.

Bare 1 - Undervisning tirsdager kl. 15.15 konfirmeres 5. mai, ledes av en av våre konfirmantledere.
Bare 2 - Undervisning torsdager kl. 15.15 og konfirmeres 11. mai, ledes av Knut Ove

MUSIKKonfirmant
Som MUSIKKonfirmant får du sjansen til å dele en hobby sammen med andre. Hvis du er glad i musikk og sang, spiller et instrument eller bare liker å synge er dette gruppen for deg. Musikk og sang blir vår vei frem til konfirmasjonen. Vi samles ca. annenhver uke.

Undervisning torsdager 17.30 og konfirmeres 11. mai, ledes av Skule (NB! Konfirmeres i Ranheim kirke)

HJERTEkonfirmant
Gjennom året får vi være med å gjøre en innsats for mennesker rundt oss med å glede unge og gamle, og gi dem muligheten til å oppleve gode fellesskap. Dette gjør vi med å blant annet være med å lage en hyggelig stund for eldre på sykehjem og delta i middagsfellesskap med barnefamilier i kirken. Vi møtes ca annenhver uke i tillegg til at vi deltar på noen arrangement for mennesker som trenger oss.

Undervisning tirsdager kl. 17.30 og konfirmeres 11. mai, ledes av Skule

uREDKonfirmant
uRed står for ungdomsredaksjonen. I gruppen skal vi lage blogg, IG og film om temaene våre og det som skjer i kirken. Dette er gruppen for deg som liker å ta bilder, eller lage film og for deg som er glad i å skrive. Her får dere mulighet til å gjøre mest av det dere liker best. Vi samles ca. 1 gang i måneden i RANHEIM KIRKE i tillegg til at vi deltar på arrangement i kirken som vi skal presentere i media, og jobber med sakene våre utenom samlingene.

Undervisning onsdager kl. 18.00 og konfirmeres 4. mai, ledes av Marie (NB! både undervisning og konfirmasjon skjer i Ranheim kirke). 

TROPSkonfirmant
Overnatting i kirken, sprell, lek og konfirmantleir. Trops står for Trosopplæring, som er mye av kirkens akriviteter for barn og unge fra 0-18 år. Tropskonfirmanter er med på kirkens barne-og ungdomsarbeid og får prøve seg både som ledere og lekekamerater for barna i kirken. Vi samles ca 1 gang i måneden i tillegg til at vi har praksis på aktiviteter for barn og barnefamilier. 

Undervisning og konfirmasjon skjer sammen med uREDkonfirmantene. Se over.

MÅNEDSkonfirmant
Som månedskonfirmant har du færre men lengere samlinger enn de andre gruppene.
Vi samles en gang i måneden. 

Måneds 1 - undervisning mandager kl. 15.15 og konfirmeres 4. mai, ledes av Knut Ove
Måneds 2 - undervisning onsdager kl 17.30 og konfirmeres 5. mai, ledes av Wiebke

NY! Måneds 3 - undervisning tirsdager kl 19.00 og konfirmeres 4. mai, ledes av Knut Ove

Ranheim kirke har følgende tilbud:

BAREkonfirmant 
BAREkonfirmant er den mest vanlige formen for konfirmasjonsundervisning.  Samlingene er ca. annenhver uke.

Bare 1 - undervisning torsdager kl. 14.45 og konfirmeres 4. mai, ledes av Knut Ove
Bare 2 - undervisning onsdager kl. 14.45 og konfirmeres 11. mai, ledes av Knut Ove
Bare 3 - undervisning onsdager kl. 16.15 og konfirmeres 12. mai , ledes av en av våre konfirmantledere.

MUSIKKonfirmant
Som MUSIKKonfirmant får du sjansen til å dele en hobby sammen med andre. Hvis du er glad i musikk og sang, spiller et instrument eller bare liker å synge er dette gruppen for deg. Musikk og sang blir vår vei frem til konfirmasjonen. Vi samles ca. annenhver uke i Charlottenlund kirke. 

Undervisning torsdager kl 17.30 og konfirmeres 11. mai, ledes av Skule
(NB! undervisningen skjer i Charlottenlund kirke, men konfirmasjonen skjer i Ranheim kirke). 

uREDKonfirmant
uRed står for ungdomsredaksjonen. I gruppen skal vi lage blogg, IG og film om temaene våre og det som skjer i kirken. Dette er gruppen for deg som liker å ta bilder, eller lage film og for deg som er glad i å skrive. Her får dere mulighet til å gjøre mest av det dere liker best. Vi samles ca. 1 gang i måneden i tillegg til at vi deltar på arrangement i kirken som vi skal presentere i media, og jobber med sakene våre utenom samlingene. 

Undervisning onsdager kl 18.00 og konfirmeres 4. mai, ledes av Marie

TROPSkonfirmant
Overnatting i kirken, sprell, lek og konfirmantleir. Trops står for Trosopplæring, som er mye av kirkens akriviteter for barn og unge fra 0-18 år. Tropskonfirmanter er med på kirkens barne-og ungdomsarbeid og får prøve seg både som ledere og lekekamerater for barna i kirken. Vi samles ca 1 gang i måneden i tillegg til at vi har praksis på aktiviteter for barn og barnefamilier. 

Undervisning og konfirmasjon skjer sammen med uREDkonfirmantene. Se over.

MÅNEDSkonfirmant
Som månedskonfirmant har du færre men lengere samlinger enn de andre gruppene. 
Vi samles en gang i måneden. 

Måneds 1 - undervisning mandager kl. 14.45 og konfirmeres 12. mai, ledes av Knut Ove
Måneds 2 - undervisning onsdager kl. 17.30 og konfirmeres 11. mai, ledes av Wiebke

NY! Måneds 3 - undervisning onsdager kl. 14.45 og konfirmeres 4. mai, ledes av Marie

Økonomi

Alle våre tilbud har en deltakeravgift på 2100 kroner.  Vi ønsker ikke at noen skal utebli på grunn av økonomi. I Ranheim og Charlottenlund kirke kan du søke om støtte til konfirmantavgiften. Ta kontakt med menighetskontoret.

Hva kan du forvente?

 • At du lærer om hva kristendom er og hvordan man lever som kristen. 
 • At vi har samtaler om tro og tvil, og at det er rom for å tenke selv. 
 • At du blir kjent med kirkens ritualer. At du lærer å bruke bibelen og å be. 
 • At konfirmantlæreren din møter forberedt.

 Hva forventer vi?

At du møter opp til undervisningen med positiv innstilling, og at du følger ordens- og oppmøtereglene:

 • Å være konfirmant er frivillig. Vi forventer at konfirmantene møter hverandre og sine ledere med respekt.
 • Alle samlinger på semesterplanen er obligatoriske. Konfirmantene møter presis til undervisning med skrivesaker, bibel og utlevert materiell. 
 • Konfirmantene skal delta på minst 10 gudstjenester i løpet av konfirmasjonsforberedelsene.
 • Fravær medfører ekstra gudstjenester, undervisning eller oppgaver i menigheten. Undervisningen regnes som avsluttet dersom konfirmanten gjentatte ganger ikke møter til undervisning uten beskjed fra hjemmet.  
 • Problemer med adferd løser vi i samarbeid med hjemmet. Vedvarende problemer kan gi grunnlag for bortvisning fra undervisning og konfirmasjon.

Velkommen som konfirmant i Ranheim og Charlottenlund menigheter.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816                                                                                      

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"