Jul i kirkene

Advent og jul er tid for gode tradisjoner. Vi inviterer til mange slags samlinger i  adventstiden her i våre menigheter.  Her kommer også overikt over julens gudstjenester.

Lysmesser

Det er annerledes gudstjenester, med vekt på tekstlesing, lystenning og bønn.  Konfirmanter deltar aktivt her, og familiene inviteres spesielt til å være med.   Ranheim har også lysmesse 17. desember- 3. søndag i advent.

Både Ranheim og Charlottenlund hadde lysmesser 1. søndag i advent.

Barnehager og skoler

Vi tar imot mange barn i alle aldre til gudstjenester i kirkene før jul.  Mandag 11. desember og torsdag 14. desember er det barnehagesamlinger i Ranheim kirke.  Torsdag 14. desember og fredag 15. desember kommer barnehager til Charlottenlund kirke.  Her forteller vi historien om da Jesus ble født, og deler ut roller i historen til barna.Vi synger noen kjente julesanger.

Skolene kommer også i tur og orden, og her er det barna selv som bidrar med mye. Prestene sier noe om juleevangeliet og inder det sammen. Ellers leses bønner og ønsker, det tennes lys og barna synger så taket løfter seg.  Vi er glad for dette samarbeidet og tradisjonen.

 

Julegudstjenester

23. desember- lille julaften:

Charlottenlund helse- og velferdssenter kl 11. 30: Julegudstjeneste.

Julaften

Ranheim kirke  klokka 13.00. Ranheim skolekporps deltar.

Kl. 14.30 og 16.00: Marit Böttcher deltar på valthorn.

Charlottenlund kirke kl 16.00.  Sangsolist: Karen Mathilde Heier Hovd.

1. juledag

 Ranheim kirke - kl 11.00:  Høytidsgudstjeneste. Felles med Ranheim og Charlottenlund menigheter.

Tor Kværnø, trompet og Anne Kværnø, fløyte.

2. juledag

Ranheim sykehjem klokka 11: Gudstjeneste med nattverd.

Brundalen sykehjem klokka 11:  Gudstjeneste med nattverd.

31. desember- nyttårsaften

Ranheim kirke kl 17.  Meditasjonsgudstjeneste.  Laila Nervik Guldseth, trompet.

1. januar- 1. nyttårsdag 2018

Ranheim kirke klokka 11: Nyttårsgudstjeneste.

 

 

 

 

 

 

  

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816