Årsmøte i Ranheim menighet

Velkommen til årsmøte i Ranheim 22. april etter formiddagsgudstjenesten klokka 11.

Et årsmøte er sted for oppsummering av det som har skjedd året før.  Samtidig er det også en anledning til å se framover.

Ranheim menighetsråd arrangerer, og det vil bli anledning til en kaffekopp og noe å bite i.

Snart legger vi ut årsmeldingen for 2017 som lenke nederst her.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816