Kveldsgudstjeneste i Ranheim

Neste  kveldsgudstjeneste i Ranheim kirke er søndag 11. mars klokka seks. Denne gang med keltisk preg.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i kirkestua nede. Her blir det anledningt il samtale.  I gudstjensten legges det vekt på sang, musikk og bønn. Det blir også nattverd.

Datoer videre: 4. februar, 11. mars, 29. april, 24. juni.

Komiteen for kveldsgudstjenstene består av Wenche og Erik Dahl, Lisbeth Nygård, kantor Anita Christiansen og den presten som forretter.  Menighetens prester deler på å lede gudstjenestene.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816