Den kristne kirke og de autoritære regimene

3. september klokka sju arrangerer Ranheim menighet  åpent møte om dette temaet.

 

 Vija Herefoss fra Stefanusalliansen innleder med særlig vekt på      situasjonen i Syria, Libanon og Irak og kirkens posisjon og       identitet. Stefanusalliansen samarbeider med Resurrection    Church i Beirut.

 

    Ranheim menighet ønsker å øke  kunnskapen om situasjonen for innbyggerne, flyktningene, kirkene og kirkenes arbeid i disse  landene. Vi ønsker også å løfte fram muligheten for et videre lokalt engasjement.

  Under mottoet sammen for de forfulgte arbeider  Stefanusalliansen for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp   til mennesker og kirker som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.

 Før møtet i menighetssenteret inviterer menigheten til  kveldsgudstjeneste i Ranheim kirke kl. 18.

Fire søndagskvelder i høst klokka seks blir det kveldsgudstjenester i Ranheim kirke-.Gudstjenesten etterfølges av kveldsmat, enten i menighetssenteret eller i dåpssakristiet. 3 september, 1 oktober, 29 oktober, 26 november er datoene. Menighetens prester bytter på å lede gudstjenestene.

Arrangør er Ranheim menighetsråd.

Vil du spørre om noe som angår dette, kan du kontakte Erik Dahl, se nedenfor.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816