Ny ordning- samme kirke

Fra 1. januar er Den norske Kirke ikke lenger statskirke. Likevel skal vi fortsatt være en kirke for alle.  Din menighet vil fortsatt være sted for deg for fellesskap og påfyll.

Kirkerådet sier blant annet:Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 er Den norske kirke
nå et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ.Prester, biskoper, ansatte ved bispedømmeråd og de nasjonalkirkelige råd har
vært embets- og statstjenestemenn fram til 1. januar 2017. Alle disse, omkring
1600 ansatte, er fra og med 1. januar overført til det nasjonale rettssubjektet
Den norske kirke.  Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven i paragraf 16: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk
kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.
Kirkens kall og oppgave overfor folk og land videreføres. Vi vil også i årene
fremover fylle oppgaven som Norges folkekirke.Endringene i grunnloven i 2012 og virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2017
endrer vilkårene for Den norske kirke. Men kirkens virksomhet og lokale nærvær
blir ikke endret.«Mer himmel på jorda»
er Den norske kirkes visjon. Ved dette forstår vi oss som en del av Kristi
bevegelse på denne jord. Gjennom ord og handling skal vi formidle Guds
kjærlighet gjennom Jesus Kristus like til jordens ender.Må Gud velsigne dette året vi nå går inn i.Må Gud velsigne kirken og gi oss kraft og kjærlighet til å være vitner om Guds
nåde.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816