Dåp

Et lite barn er født. Det oppleves stort. Kanskje kjenner du deg igjen i orden fra en av dåpssalmene våre: «Fylt av glede over livets under... Fylt av undring... Fylt av beven... I dåpen legger vi barnet vårt i Guds hender, i takk og tro og tillit til at Gud vil være med gjennom alle dagene som ligger foran.

Dåpen er et stort øyeblikk i livet, både for den som blir døpt, for familien og fadderne.

Dåpen er Guds gave til oss, et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken. Dåpen er en markering der barnet har sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dets dager.