Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Sted:Strinda kirke

Arrangør:

4. søndag i påsketiden

Misjonsgudstjeneste . Besøk av Hans Birger Neergård.

Offer til NMS. Strinda menighets misjonsprosjekt i Etiopia

Johannesevangeliet 13,30-35