Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Strinda kirke

Arrangør:

Maria budskapsdag

Lukasevangeliet 1,46-55

Jonsvatnet sangkor

Offer til Strinda menighet

Prest Børre Rindal

kl. 12.30 konsert med blant annet Jonsvatnet sangkor.