Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:22.10.2017 - kl.11.00

Til:22.10.2017 - kl.12.00

Sted:Strinda kirke

Arrangør:

20.søndag i Treenighetstiden

Evangeliet Johannes 11,1-5

Offer til Israelsmisjonen

Prest Esbjørn Hummelgård