Konfirmasjon i Strinda

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Strinda og Berg menigheter samarbeider om konfirmantoppplegget. I kirkene i Strinda og Berg har vi konfirmasjon i løpet av mai måned 2018. Påmelding til konfirmasjon skjer fra midt i mai 2017.

Vi tilbyr et variert konfirmantopplegg, og som konfirmant velger du en gruppe som du følger gjennom forberedelsene til selve konfirmasjonen. Du kan velge mellom tre ulike grupper ut i fra hvilke interesser du har.