Konfirmasjon i Strinda 2020

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Strinda og Berg menigheter samarbeider om konfirmantoppplegget. I kirkene i Strinda og Berg har vi konfirmasjon i løpet av mai måned 2019. Infomøte for konfirmasjonsåret 2019-2020 er onsdag 6. juni kl 17.30-18.30 i Strinda kirke. Nettpåmeldinga åpner samme kveld kl 21.00.

Vi tilbyr et variert konfirmantopplegg, og som konfirmant velger du en gruppe som du følger gjennom forberedelsene til selve konfirmasjonen. Du kan velge mellom tre ulike grupper ut i fra hvilke interesser du har. Om du ikke får til å melde deg inn i en gruppe, betyr det at denne gruppa er full. Du må dermed velge en annen.