5. klassinger skal spre glede på Moholt helse- og velferdssenter

- Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad!  Strinda menighet inviterer 5. klassingene sine til å spre glede på Moholt helse- og velferdssenter torsdag 26. oktober 2017 kl 15.00-19.00.

Etter å ha hatt et verksted og forberedt oss i Moholt menighetshus, besøker vi Moholt helse- og velferdssenter og sprer glede for dem med sang, litt underholdning, noe vi har bakt, og et oppmuntrende godord fra Bibelen som vi har pynta. Middag i menighetshuset underveis.

Moholt helse- og velferdssenter

Program
15.00:  Oppmøte i Moholt menighetshus (Like ved Strinda kirke)
            Enkel middag
            Verksted/forberedelse
18.00:  Oppmøte Moholt helse- og velferdssenter (Frode Rinnans veg 94)
            
Program og samtale der
19.00:  Slutt. (Foreldre kan evt. hente her)

 

Påmelding:  Så snart som mulig, seinest innen torsdag 19. september på nett: kirken.no/strinda 

NB! Når påmeldinga er gjennomført, vil man får en epost med bekreftelse.
Dersom man av en eller annen grunn ikke får meldt seg på innen fristen, kan barnet møte direkte opp i Moholt menighetshus.

Tilrettelegging: 
Alle våre tiltak kan tilrettelegges for alle barn. Ta gjerne kontakt på forhånd hvis det gir et bedre utbytte for deltakeren.

Logo Facebook - Lik oss på Facebook!  Lik oss gjerne på Facebook:   Strinda og Berg menigheter

Fint om foreldre deler, bruker sitt nettverk og gjør avtaler med andre!

Mer informasjon? Øystein Sørensen, 918 83 976, os768@kirken.no

Beste hilsen fra Strinda menighet

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre