Messe for verdighet

Søndag 4. mars kl. 18.00 arrangeres Messe for verdighet i Nidaros domkirke.

Messe for verdighet – 10 år

Messe for verdighet er en gudstjeneste for, og i solidaritet med, mennesker utsatt for seksuelle overgrep og den feirer i år 10-årsjubileum. I den anledning har vi fått med oss Arve Tellefsen, vokalgruppa Smyr og danselinja på Trondheim katedralskole. Biskop Herborg Finnset preker. Det framføres tekster og stilles ut bilder laget av utsatte. Etter messa inviterer vi til kirkekaffe i Kirkens Bymisjons lokaler i Munkegata 4.

Arrangører: Domkirken og Vår Frue menighet, Studentprestene i Trondheim, Kirkens Bymisjon i Trondheim, Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Fagdag den 5. mars, se pdf-dokument i lenken under.

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre