Familiegudstjeneste med 1- og 2-åringer i Strinda

Søndag 29. oktober er det småbarnsgudstjeneste i Strinda kirke hvor vi spesielt inviterer de minste som er rundt ett og to år.

De ulike delene av gudstjenesten er lagt opp slik at både barn og voksne får utbytte av det: Sanger, utdeling og lystenning.
(På tilsvarende gudstjeneste i vår, var det masse folk og god stemning!)

De som har vært med på Babysang vil kjenne igjen noen elementer.

Matboks med bordvers blir delt ut til 1-åringene             Min kirkebok 2 blir delt ut til 2-åringene

Til kirkekaffen blir det boller og saft. 

Faddrer, besteforeldre og venner er selvfølgelig velkommen!

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre