Mat, prat og foredrag på torsdager i høst

Her er høstens program for torsdagskafé i Strinda og Berg.  Velkommen!

24. aug       Berg kirke
                   Norea Mediemisjon                            Marit Veimo

7. sept        Moholt menighetshus
                   Minner fra Mongolia                            Mette Hugdal

21. sept      Berg kirke
                   Gode norske plateminner                    Harald Karlsen

5. okt          Moholt menighetshus 
                   Sanger fra skolesangboka og historier om mormor     Sølvi Rise

19. okt       Berg kirke
                   På barnehjem i Thailand                     Ingun Bøe

2. nov         Moholt menighetshus
                   Martin Luther - nåde og livsglede       Børre Rindal

16. nov       Berg kirke
                   Pakistan og pakistanske innvandrere  Berit Løfsnæs

7. des.        Moholt menighetshus
                  Julelunsj

14. des       Berg kirke
                     Vi synger julen inn. Julelunsj.

                  
                  Samlingene er fra 12.00-14.00. 

                 (Du kan laste ned og skrive ut programarket nederst på sida her.)

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre