Fra Fest til Faste - Karneval 7. februar

Alle 4.-klassinger får være med å lage karnevalsfest onsdag 7.feb.

I februar arrangeres karneval mange steder rundt om i verden. Karnevalet er inngangen til fastetiden, som er forberedelsestiden frem mot påskefeiringen. 4.-klassingene som deltar fra kl.16, er med å lage i stand karnevalsfesten som starter kl.18.00:

Følg lenken under for å komme til arrangementets infoside og påmelding.

Kontaktinformasjon for Strindheim menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Bromstadbuen 34
7046 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Strindheim menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim  

Org. nr. 976 998 197

Telefon: 
Menighetskontoret direkte:
469 15 448 
Sentralbord:
994 36 000
E-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no
Bankkonto: 0539.62.75556