kirkemiddag og ONSDAGSKLUBB!

fra 0- 100 år - hver første onsdag i måneden

Velkommen til morsomme aktiviteter og koselig samvær i kirka!

Middag fra kl. 16.30 av, klubben starter cirka kl. 17.15

Meny 7.februar er pølsegryte

Påmelding til middag: post.strindheim.trondheim@kirken.no eller send

melding til 46915448 - innen tirsdag kl. 12 - kr 50 voksen, kr 25 barn

07.02.          Karneval/ fra fest til faste (vi har kostymer)

07.03.          «familiekor» -  vi synger kjente sanger

04.04.          Påskevandring for små og store 

02.05.          Vi baker boller – fortelling om pinse

06.06.          Sommerfest- god mat, leker, quiz, sang

 

Kontaktinformasjon for Strindheim menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Bromstadbuen 34
7046 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Strindheim menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim  

Org. nr. 976 998 197

Telefon: 
Menighetskontoret direkte:
469 15 448 
Sentralbord:
994 36 000
E-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no
Bankkonto: 0539.62.75556