Hellig liv - på sporet av vår menneskelighet

Kurs i Strinda kirke onsdager i fastetiden 2018

Strinda prosti fasten 2018, onsdager kl 19.30 - 21.30

Tro som modning, mening og medmenneskelighet.
Hvordan er kristen tro og praksis en ressurs for livet i dag?

Tidligere erkebiskop Rowan Williams bok danner utgangspunkt for kurset. Det er ikke nødvendig å lese boka, men den gir et godt grunnlag for dem som på egen hånd vil jobbe med stoffet. Williams forener teologi og spiritualitet, samfunnsengasjement og kirkeliv, søkende åpenhet og tradisjon, kontemplativ bønn og fellesskap.
Kurset er mer workshop enn oppskrifter. Mange vil ha glede av samtalene etter innledningene. Noen liker best å tenke videre på egen hånd. Børre Rindal, kapellan i Strinda og Berg menigheter, innleder. 

Onsdag 14. februar
Hvor begynner vandringen? Om sårbarhet, kropp og Bibellesning. (Kapittel 1-3 i boka)

Onsdag 21. februar
Vekstbetingelser for hellig liv. Klosteret og byen. Seksualitet og spiritualitet. (Kapittel 4-6 i boka)

Onsdag 28. februar
Bønn og kontemplasjon. Forholdet mellom kontemplasjon og misjon. Ikoner og bønn.(Kapittel 7- 8 i boka)                                                     

Onsdag 7. mars:
Teresa av Avila. Teresa: Skriften og Nattverden. (Kapittel 9-11 i boka)

Onsdag 14. mars
Hva slags kunnskap?  Julian av Norwich, og om å kjenne seg selv. (Kapittel 12-13 i boka)

Onsdag 21.mars
Tilbakeblikk. Hva har blitt viktig underveis?

 

Alle onsdagene er det fastegudstjeneste i Strinda kirke fra kl. 19.00 -19.30. Kirken er åpen hver onsdag fra 17.30. Meditasjonsmusikk mellom kl. 18.15 -18.50.

Alle kveldene er todelte. Først innledning med anledning til spørsmål. Deretter «frivillig» gruppesamtale.

Det er helt ok å få med seg enkeltkvelder. De færreste kan hver onsdag. Vi serverer kaffe/te/frukt/kjeks.
(Alltid morsomt – men langt fra nødvendig- om du sier fra at du blir med)

Har du spørsmål, kontakt:
Børre Rindal
Kapellan i Strinda og Berg menigheter
br473@kirken.no
Kontortelefon: 469 57 596 

 

Kontaktinformasjon for Strindheim menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Bromstadbuen 34
7046 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Strindheim menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim  

Org. nr. 976 998 197

Telefon: 
Menighetskontoret direkte:
469 15 448 
Sentralbord:
994 36 000
E-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no
Bankkonto: 0539.62.75556