Om litt er kaffen klar!

Det dufter kaffe og praten går ivrig - det er formiddagstreff i Strindheim kirke

Hver fredag kl.11-12 er det uformell sammenkomst, rundstykker, vafler og kaffe /te.

Annenhver torsdag kl.12-14 er det tema, formiddagsmat og selvsagt kaffe / te. Du kan lese om vårens tema nederst på siden.

Årets første hyggetreff starter torsdag 18.jan.kl.12: Reisebrev fra New York v/diakon Pål Arne Winsnes

Kontaktinformasjon for Strindheim menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Bromstadbuen 34
7046 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Strindheim menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim  

Org. nr. 976 998 197

Telefon: 
Menighetskontoret direkte:
469 15 448 
Sentralbord:
994 36 000
E-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no
Bankkonto: 0539.62.75556