Svært rimelig leie av lokale til dåpsselskap

Vi tilbyr deg som har dåp i Strindheim kirke å ha ditt dåpsselskap i sokkelen hos oss.

Ring kirkekontoret og bestill både dåp og leie av lokalet.  Lokalet er lyst og trivelig.  Det er kjøkken like ved rommet.  Det eneste som dere må betale for er vask av rommet på kr. 600,-

"Det var veldig enkelt å kunne går rett ned til lokalet etter gudstjenesten, sier mamma til dåpsbarnet Erle,  Ingvild M. Sørgård"

Kontaktinformasjon for Strindheim menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Bromstadbuen 34
7046 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Strindheim menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim  

Org. nr. 976 998 197

Telefon: 
Menighetskontoret direkte:
469 15 448 
Sentralbord:
994 36 000
E-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no
Bankkonto: 0539.62.75556