Babysang

Praktisk informasjon

Fra:7.5.2021 - kl.11.00

Til:7.5.2021 - kl.12.00

Sted:Strindheim kirke

Arrangør:Strindheim menighet

Sang, lek, rim og regler, musikk, bevegelse, kos og glede, for foreldre og barn (0-1år).
Etter samlingen er det mulighet for en hyggelig prat, kaffe, te og medbragt matpakke, for den som vil.
Hver samling er en selvstendig samling. Kom de gangene det passer!
NB: Per tiden er det antallbegrensning (10 voksne + barn). Påmelding på Checkin.no
Babysangen blir ledet av musikkpedagog og kateket Odd Erik Stendahl.