Kirkemiddag

Praktisk informasjon

Fra:4.9.2019 - kl.16.30

Til:4.9.2019 - kl.17.30

Sted:Strindheim kirke

Arrangør:

Felles middag.

Voksne kr.50, barn kr.25, familie kr.100

Påmelding innen kl.12.00 tirsdagen før til tlf. 469 15 448