Konfirmasjon i Strindheim 2023

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Strinda, Berg og Strindheim menigheter samarbeider om konfirmantoppplegget. Det blir felles informasjonsmøte i STRINDA KIRKE onsdag 18. mai 2022 kl 17.00. Nettpåmeldinga åpner samme dag kl 18.00.

Vi tilbyr et variert konfirmantopplegg, og som konfirmant velger du en gruppe som du følger gjennom forberedelsene til selve konfirmasjonen. Du kan velge mellom tre ulike grupper ut i fra hvilke interesser du