Kort om Strindheim kirkes kunstneriske utsmykning

Strindheim kirke er tegnet av arkitekt Elisabeth Breen Fidjestøl, og den ble vigslet 1.april 1979.

(fra håndskrevet notat, ukjent forfatter - nedskrevet 19.11.97 v/Sølvi Rise)

Strindheim kirke er utstyrt med en del kunst som det er vel verd å se nærmere på. I ”stikkordmessig” form gis det her en begynnelse og hjelp til å trenge dypere inn i og få en rikere opplevelse av denne kirkekunsten.

MESSINGEN:
Offerkisten:
Vi ser korset hvor Gud møter oss med alle sine gaver for liv og evighet.
Vi kan gi: * vår bønn – de foldede hender
* vår tid – timeglasset
* våre midler – pengesekken.
Kortsiden har en åpen ”Y” vendt nedover som betegner Guds vilje til å velsigne oss, og en ”Y” hvor mennesket står med åpne armer og tar imot.

Bokstøtten på alteret:
Her står vi overfor greske bokstaver
- et X med en I loddrett gjennom – de to første bokstavene i Jesus Kristus: Iesos Xristos
- A – alfa, første bokstav i det greske alfabet
- En O, som i stedet for å gå sammen nederst, har en vannrett strek ut til hver sin side – omega, den siste bokstav i det greske alfabet.
Jesus Kristus er begynnelsen og enden (Åp 1, 8)
Nedenfor sees et treenighetssymbol: den treenige Gud som stråler mot oss.

Døpefonten:
Dåpsfatet (vår dåp) hviler på et kraftig kors, hvis vi ser døpefonten ovenfra.

Dåpsmuggen:
Hanken har treenighetssymboler med korset midt i. De to nederste trekantene har også en sirkel – den evige treenige Gud. På selve muggen har vi et skip – kirken.

De tre lysestakene på veggen over døpefonten er satt der for å understreke at vi blir døpt i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

KRUSIFIKSET PÅ ALTERET:
Er laget av Hans Gerhard Sørensen og frue. Det fremstiller den velsignende Jesus.

KIRKETEKSTILENE
Er tegnet og utført av tekstilkunstner Mette Handberg og er laget med henblikk på å følge innholdet i kirkeårets forskjellige tider.

Farger og teknikk:
Fiolett broderi med perler og metalltråd:
Fiolett består av rødt (kjærlighetens farge) og sort (synd).Det streker under det harde og tunge alvor mennesket vil ha når det møter fram for Guds kjærlighet og hellighet med sin synd i bønn og bot.
Brukes i advent og faste.
Hvit billedvev og knytteteknikk:
Et bugnende inntrykk som vil fortelle om Guds overflod av liv som skjenkes oss mennesker.
Brukes i fest og høytid.

Rød billedvev:
Bringer varme og fred. Rødt symboliserer Guds kjærlighet, Den Hellige Ånds farge.
Brukes i pinsen.

Grønn applikasjon og maskinbroderi:
Grønt er livets, vekstens farge, det evige liv, vår vekst i Kristus.
Brukes i tiden etter pinse.

NOEN SYMBOLER:
Sirkel – evigheten, ingen begynnelse og slutt
IHS – Iesos Hominum Salvator, Jesus menneskets frelser
Vekten – den rettferdige dom
Sverdet – straff, eller troens sverd
Tistler – straff (!.Mos.3:18), syndens frukt
Torner – Jesu tornekrone, Jesu lidelse
Lammet – offerlam, Jesus (med seiersfane)
Jesus Kristus på sin trone med rikseple, septer og krone – Han har fått all makt.
Due – Den Hellige Ånd
Øye – Guds milde øye som ser på alle som søker Ham for Jesu Kristi skyld
Flammer – Gud Den Hellige Ånd skaper liv, troens ild
Vintreet – Jesus Kristus, livets tre (Joh 15, 5)
Gylden – evig herlighet
Vinflaske og brød – nattverden
Fisk – (gresk) ICHTYS, står for Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Frelser. Det eldste kristne symbol
Frø – Guds ord såes

Alt dette er laget til Guds ære og din opplevelse. Det er mye mer å hente enn det som er kort beskrevet her!

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"