Bryllup

Velkommen til bryllup i Havstein kirke! Bryllup er kjærlighetens fest. To mennesker lover å elske og ære hverandre og holde sammen i gode og vonde dager resten av livet. Det handler om de to, men de står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner tilstede. Å gifte seg er en offentlig handling som kan skje borgerlig (hos byfogden/sorenskriveren) eller kirkelig. Den delen av bryllupet som skjer i kirka kalles vielse. Der erklærer en prest at ekteskapet er gyldig.

Havstein kirke er ei populær kirke for vielse. Den egner seg godt både til små, enkle seremonier og til store vielser med plass til ca 150 personer.

For alle som bor i Trondheim er det gratis å gifte seg i Havstein kirke. Kirkemøtet har nå vedtatt en liturgi som kan brukes for vigsel av alle par, - også likekjønnede par.  Vi ønsker alle par velkommen til vielse i Havstein kirke.