Fastegudstjenester i Havstein kirke

Hver onsdag kl.19.00 i fastetida inviterer vi til meditative gudstjenester i Havstein kirke. Fin musikk. Avsnitt fra Jesu lidelseshistorie leses. Nattverd. Dette er et samarbeid mellom Sverresborg, Byåsen og Ilen menigheter. Første gudstjeneste er askeonsdag 14. februar.

14. februar: Musikk: Kantor Ingrid Smalås, orgel og Inger Dybdahl Sørby, cello. Prest: Hans Kristian Solbu. Joh.13,1-17 leses.
21. februar: Musikk: Kantor Ingrid Smalås, orgel og
Kristin Røskaft, klarinett. Prest: Hilde-Anette Løvenskiold Grüner. Joh.18,1-11 leses.
28. februar: Musikk: Kantor Anita Barlien, orgel og Jarl Strømdal, klassisk gitar. Prest: Ludvig Aasen. Joh.18,12-27 leses.
7.mars: Musikk: Kantor Ingrid Smalås,
Arnulf Johansen, obo og Hilde Gjermundshaug, sang. Prest: Hans Kristian Solbu. Diakon: Martha Garborg Bergslid.  Joh.18,28-19,16a leses.
14.mars: Musikk: Kantor Anita Berlien, orgel og vokalgruppa RAST. Prest: Steinar Leirvik. Joh.19,16b-30 leses.
21. mars: Musikk: Ingrid Smalås, orgel og Kristin Steinum, fiolin. Prest: Esbjørn Hummelgård. Joh.19,31-42 leses