Menighetsbladet nr.1 2018

Hovedtema i årets første menighetsblad er "Ny på Byåsen". Her kan du møte flere som har kommet til Byåsen de seinere årene. Portrettet er med fiolinist Lars Magnus Steinum. Ellers finner du oversikt over årets konfirmanter og mye om det som skjer i Sverresborg og Byåsen menigheter.

For deg som vil gi en gave til menighetsbladet, gjør vi oppmerksom på at kontonummeret som står i bladet er feil. Riktig konto er 1503 83 27698.